GARNLYCKAS 17DAGARSSJAL

DAG 16:
alternativ varv 5:
5 rm * (2rm tills) 3 ggr, (1 r,omsl) 6 ggr, (2 rm tills) 3 ggr *  Upprepa*-* tills det återstår 5 m som stickas räta


 

Garnlyckas vintercowl
Rättelse:
Lägg upp 51 maskor